BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

  • badanie przedstartowych objawów wegetatywnych/fizjologiczna reakcja na stres
  • podstawowa charakterystyka psychologiczna zawodnika
  • psychologiczna ocena zachowania zawodnika w warunkach stresu
  • badanie wytrwałości i odporności na zmęczenie zawodnika
  • badanie i ocena motywacji  zawodnika
  • badanie osobowości zawodnika
  • funkcjonowanie zawodnika w trakcie zawodów
  • analiza układu wzajemnych oddziaływań, w tym ekspansywności, zwartości i integracji grupy