PUBLIKACJE

  • „Psychologia i sport”. Sport Wyczynowy nr 3-4, Warszawa 2005.
  • „Przygotowanie psychologiczne zawodników w wieku 14-16 lat”. Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Trenerów Tenisa. Pruszków 9-11.XII.2005.
  • Opracowanie norm klasyfikacyjnych dla czasów reakcji dla grupy sportowców- nagroda roku „Sportu Wyczynowego” 2006. Sport Wyczynowy nr 11-12, Warszawa 2006.
  • „Wybrane zmienne psychologiczne i psychomotoryczne a poziom sportowy zawodników”. Medycyna Sportowa, Warszawa 2007
  • „Jak przygotować się mentalnie do gry? Uzdolnienia psychomotoryczne”. Miesięcznik „Squash”, nr 2/2007.
  • „Diagnoza, monitoring i trening wybranych uzdolnień psychomotorycznych w tenisie”. Materiały z XIII Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Tenisa. Polski Związek Tenisowy, Warszawa, 11-13.XII.2009.
  • Stała rubryka w miesięczniku „TENIS”. Artykuły z zakresu psychologii sportu, 2008-2012
  • „Trening mentalny”. Materiały z warsztatów psychoedukacyjnych „Kształtowanie u swoich zawodników oraz u siebie integralnej postawy optymalnej gotowości startowej”. Instytut Sportu, Warszawa 11-12.VI.2011.