Trening umiejętności psychologicznych

Trening umiejętności psychologicznych

  • techniki wzmacniające koncentrację i umiejętność skupienia uwagi
  • techniki radzenia sobie ze stresem poprzez osiąganie stanu relaksacji- mobilizacji i gotowości (biofeedback, relaksacja, wizualizacja i in.)
  • budowanie pewności siebie w oparciu o rozmowy wewnętrzne i pozytywne wyobrażenia
  • budowanie i utrwalanie rutyny przedstartowej i startowej
  • ukierunkowanie na cel, zwiększające determinację i zaangażowanie
  • praca nad spójnością i maksymalizacją efektywności zespołu
  • budowanie pozytywnej motywacji zespołu- warsztaty motywacyjne
  • efektywna komunikacja w zespole- warsztaty komunikacyjne