DIAGNOZA, MONITORING I TRENING OPTYMALNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNEJ

DIAGNOZA, MONITORING I TRENING OPTYMALNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOMOTORYCZNEJ

  • podstawowa charakterystyka psychomotoryczna zawodnika (czasy reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybkość i dokładność spostrzegania, podzielność uwagi, uzdolnienia specjalistyczne)
  • trening wybranych uzdolnień psychomotorycznych
  • modelowanie poczucia własnej skuteczności i motorycznej pewności siebie w sytuacji startowej