KONFERENCJE I WYKŁADY

 1. Wykład w ramach XVI Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Tenisa. Polski Związek Tenisowy. Temat wykładu: „W drodze do mistrzostwa-mentalne wspomaganie wyniku sportowego”. Warszawa, 7-9.XII.2012.
 2. Wykład w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Temat wykładu: „Psychologia w sportach i sztukach walki”. Warszawa 26.XI.2012.
 3. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Psychologia sportu”. Tematy zajęć „System przygotowania psychologicznego, doradztwo i opieka psychologiczna”, „Metody i techniki pomiaru psychologicznego w sporcie”. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Warszawa 2010-2013.
 4. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Psychologia sportu”. Temat zajęć „Trening mentalny”. Uniwersytet Gdański 2010-2013.
 5. Wykład w ramach XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Temat: „Diagnoza, monitoring i trening optymalnej sprawności psychomotorycznej”. Katowice 18-21.IX.2011.
 6. Wykład w ramach kursokonferencji trenerów i instruktorów boksu. „Realizacja przygotowania psychologicznego zawodników i zawodniczek kadry narodowej przed startem w zawodach rangi mistrzowskiej”. Polski Związek Bokserski, Elbląg 2010.
 7. Wykład w ramach kursokonferencji trenerów ekstraklasy zespołów kobiecych w piłce ręcznej. „Psychomotoryczne uwarunkowania uzyskania optymalnej gotowości startowej”. Polski Związek Piłki Ręcznej, 12-14.VI.2009, Kielce 2009.
 8. Wykład w ramach XVI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „AKTUALIA 2009”. Temat: „Stan optymalnej gotowości startowej”. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 21-23.IV.2009.
 9. Wykłady w ramach kursów instruktorskich i trenerskich z zakresu psychologii sportu dla Polskiego Związku Karate, 2008-2013.
 10. Wykład w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. „Diagnoza, monitoring i trening wybranych uzdolnień psychomotorycznych”, Warszawa 10-12.X.2008.
 11. Wykłady w ramach XV Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych „AKTUALIA 2008”. Temat: „Trening skoncentrowany na rozwiązaniach w przygotowaniu zawodnika do startu”. Lublin 28-30.IV.2008.
 12. Wykład w ramach Konferencji Warsztatowej dla Trenerów Szkolenia Olimpijskiego Pekin 2008. Temat „Przygotowanie psychomotoryczne zawodnika jako istotny element procesu treningowego”. Spała 7-9.III.2007.
 13. Wykłady i szkolenia z zakresu psychologii sportu w ramach kursów trenerskich i instruktorskich  oraz Konferencji Metodyczno-Szkoleniowych organizowanych przez Lubelską Unię Sportu, Lublin  2005-2013.